Typy kalolisů – komorové a membránové kalolisy

Klasické komorové kalolisy

Klasické komorové kalolisy

 

Membránové kalolisy

Membranové kalolisy

Membránové komorové desky se používají pro obtížně lisovatelné kaly. Použití membrán může výrazně zvýšit podíl sušiny ve filtračním koláči a zkrátit dobu filtračního cyklu.

membranové kalolisy 2

 Rámové kalolisy (rám a deska)

Obecně se používají pouze pro aplikace, kde je požadováno použití filtračního papíru.

Rámové kalolisy